Finansowanie

Czy to w przypadku najprostszych operacji, czy najbardziej skomplikowanych transakcji, jesteśmy w stanie zapewnić finansowanie wszystkich rodzajów projektów w oparciu o silną i solidną strukturę finansową, wspieraną rentownością projektów.

Projektowanie, budowa

 

Pionnier du modèle concessif depuis plus de 50 ans

Jako pionier modelu koncesji od ponad 50 lat, inwestujemy w infrastrukturę wraz z lokalnymi władzami lub inwestorami prywatnymi, zapewniając nasze doradztwo i know-how w celu poprawy infrastruktury miejskiej i służenia mieszkańcom.

Grupa Indigo dowiodła swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania i budowy. Zajmujemy się pełną kontynuacją projektu, dostosowując się do jego potencjału i ograniczeń. Współpracujemy z architektami, firmami zewnętrznymi, biurami projektowymi i kierownikami projektów, aby zapewnić pełną kontynuację prac.

Pracujemy na wszelkiego rodzaju konstrukcjach parkingowych, z pełnym szacunkiem dla środowiska , otoczenia i jego mieszkańców.

Nasza wiedza obejmuje budowę skomplikowanych projektów, szczególnie w zabytkowych częściach miast, w których zachowanie ich pierwotnego charakteru wymaga zastosowania specjalnych technik.

Niezależnie od projektu stworzenia parkingu, dogłębne badanie potrzeb każdego interesariusza jest przeprowadzane w porozumieniu z mieszkańcami, drobnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami wolnych zawodów, administracji i pozostałych interesariuszy. Ponadto integracja parkingów z otoczeniem jest dokładnie analizowana w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami.

Operacje

operacje

Gwarantujemy standardy najwyższej doskonałości operacyjnej, dostosowując się do lokalnych wyzwań naszych partnerów w szczególności pod względem bezpieczeństwa, czystości, sprawności technicznej sprzętu parkingowego. Korzystamy z naszego doświadczenia i wiedzy, aby zapewnić satysfakcję użytkowników korzystających z naszych parkingów, oferując usługi wysokiej jakości.

Dopasowane rozwiązania dla naszych klientów

Działając we wszystkich segmentach rynku, oferujemy naszym klientom dostosowane do potrzeb rozwiązania operacyjne i pracujemy w ramach wszystkich rodzajów modeli biznesowych. Jako globalny gracz z lokalnymi korzeniami zaspokajamy ich potrzeby, oferując zasoby ludzkie i techniczne dostosowane do wyzwań związanych z projektem.

Utrzymanie codzienne parkingów

Przywiązujemy dużą wagę do jakości utrzymywania czystości parkingów. Czystość jest zapewniana codziennie przez kooperantów Indigo lub dostawców usług wybranych na podstawie ściśle określonych wymagań. Nasze zespoły techniczne są specjalnie przeszkolone w zakresie konserwacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Audyty są przeprowadzane regularnie w szczególności przez „tajemniczych klientów”, w celu utrzymania wysokiego standardu jakości.

Ekspert ds. relacji z klientami

Nasza oferta usług jest częścią procesu ciągłego udoskonalenia. Uruchamiamy wszystkie kanały kontaktowe, wdrażamy procedury dostosowane do każdego z naszych klientów nawiązując z nimi długoterminowe relacje. Dział obsługi klienta reagujący na wszystkie zapytania (telefonicznie, w sieciach społecznościowych, w Internecie i przez e-mail) jest dostępny na miejscu.

Bezpieczeństwo: niezbędny element na parkingach samochodowych

Z uwagi na fakt, że zapewnienie bezpieczeństwa klientów jest najważniejsze, zapewniamy, że ich podróż przebiega bezproblemowo na naszych parkingach dzięki kontroli dostępu dla pieszych, kamerom nadzoru i systemowi zdalnej obsługi dostępnymi 24 godziny na dobę. Nasze zespoły operacyjne są przeszkolone w zakresie zapobiegania ryzyku i zarządzania nim.