Informacje prawne

Czerwiec 2020 r

Informacje o wydawcy

Wydawca:

Strona www.pl.parkindigo.com („Strona”) jest publikowana przez INDIGO GROUP, francuską firmę „Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance” z kapitałem zakładowym w wysokości 160 044 282 EUR; siedziba: Tour Voltaire – 1 miejsce des Degrés, 92800 PUTEAUX / LA DÉFENSE; zarejestrowaną w rejestrze handlowym w Nanterre pod numerem 800 348 146, zwaną dalej „Indigo”.

Tel .: +33 1 49 03 15 00

Dyrektor publikacji:

Serge CLEMENTE, Prezes Indigo Group

Hosting:

Strona jest hostowana na serwerach Microsoft Irlande z siedzibą w l’Atrium Building – Block B – Carmanhall Road – Sandyford Industrial Estate – Dublin 18 – Irlande zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 256 796.

Projekt i wdrożenie strony:

Toutenpixel SARL, francuska Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), o kapitale 9000 EUR; siedziba: 200 rue du faubourg de Roubaix 59800 Lille; zarejestrowana w paryskim rejestrze handlowym pod numerem 538 768 128 00018.

Informacje ogólne:

Twoja wizyta na tej stronie jest zgodna z Warunkami użytkowania

Informujemy wszystkich użytkowników Strony, że wszelkie informacje pojawiające się na tej Stronie mogą podlegać zmianom i / lub aktualizacjom w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest skontaktowanie się z odpowiednim parkingiem (-ami), aby upewnić się, że wszelkie informacje dotyczące parkingu lub jego usług, które pojawiają się na Stronie, są nadal ważne i aktualne. Ważne są tylko informacje dostępne bezpośrednio z parkingów.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych (loi Informatique et Libertés) z dnia 6 stycznia 1978 r., w jej najnowszej obowiązującej wersji, masz prawo do dostępu, modyfikowania, usuwania lub usuwania wszelkich danych, które Ciebie dotyczą i możesz skorzystać z tego prawa, wysyłając wiadomość e-mail : service.clients@parkindigo.com lub dzwoniąc pod numer infolinii Azur: 0 810 26 3000 (połączenia naliczane według stawek lokalnych).

Zdjecie:

Obraz banku w Istocku – Antoine Legond