Oświadczenie o ochronie prywatności

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

INDIGO POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842421, numer NIP: 5842793676REGON: 385876403.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,

do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to:

Michał Rutkowski, email: DPO.PL@Group-Indigo.com

Przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. udzielania Pani/Panu odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.
  2. tworzenia i analizowania statystyk naszej strony www.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie

niemożność udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub ograniczenie funkcjonalności naszej strony www.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe z formularzy kontaktowych oraz dane analityczne przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od ostatniego kontaktu. Po tym czasie dane osobowe są anonimizowane lub usuwane.

Podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Zakres przetwarzanych danych:

– Imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane które podane zostały w treści wiadomości z formularza kontaktowego.

– Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookies.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

  1. osobom upoważnionym przez INDIGO POLSKA S.A. – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w każdej umowie zobowiązujemy usługodawców do zachowania poufności i zabezpieczenia danych osobowych;
  3. innym odbiorcom np. Policja, Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowania użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Panią/Pana odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.