Wydarzenia kulturalne, turystyka i wypoczynek

Projektowanie i działanie na rzecz rozwoju gospodarczego

Centra rozrywki i organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniają się do przyśpieszenia dynamiki gospodarczej i poszerzenia wpływów kulturowych. Opracowujemy specjalnie dostosowane rozwiązania parkingowe dla tych konkretnych obszarów.

Jesteśmy zaangażowani we współpracę ze społecznościami i prywatnymi podmiotami w celu tworzenia i rozwijania wyjątkowych usług. Zarządzamy ponad 100 parkingami i ponad 100 000 miejsc parkingowych na całym świecie.

Optymalizacja zarządzania przepływem i dostępności

Miejsca turystyczne i rekreacyjne z uwagi na ich atrakcyjność dla dużej liczby osób stanowią miejsce dla dużej liczby odwiedzających i dużej rotacji. Współpracujemy z klientami i proponujemy rozwiązania zapewniające prosty i płynny obieg.

Nasza sprawność operacyjna pozwala nam zapewniać optymalną obsługę w godzinach szczytu.